Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

 

1. A Felhasználási feltételek hatálya

Jelen Felhasználási feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) az www.itthirdetek.hu címen ( Iglobal-Film Kft, 2030 Érd, Krasznahorkai út 20/B, a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett honlap használatának szabályait határozza meg.

A szolgáltatás használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

 

2. Érintett felek

A jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, aki

- ingyenes apróhirdetést tölt fel vagy regisztrál az itthirdetek.hu oldalra

- kapcsolatba lép a hirdetővel

 

3. Az oldal célja, a szolgáltatás leírása

Az oldal célja a felhasználó által feltöltött ingyenes apróhirdetések, szolgáltatások és egyéb termékek meghirdetése az itthirdetek.hu weboldal rendszerén belül. A feltöltött termékek az Internet összes felhasználója számára elérhetőek, és kereshetőek, amennyiben internetkapcsolattal és megfelelő internet szolgáltatás igénybevételére alkalmas készülékkel rendelkezik.

A hirdetések feltöltése és a regisztráció ingyenes.

Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a felhasználók által az itthirdetek.hu oldalra feltöltött tartalmakért.

Továbbá az üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget:

-a nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel

- illetve bármely szerződés létrejöttének elmaradásával

-az oldalon meghirdetett termékek biztonságáért, minőségéért, és jogszabályi alkalmasságáért

- a meghirdetett szolgáltatások vagy termékek valódiságáért

-nem vállal kötelezettséget a termékek ellenőrzéséért, megfelelőségéért

-nem tudja szavatolni, hogy a termékek valóban elérhetőek legyenek a vásárló számára

-az adásvétel lebonyolításáért

-a Szolgáltatás hibájával, ideiglenes kimaradásával vagy megszüntetésével kapcsolatban

Az Üzemeltető nem avatkozik bele a hirdetők, vásárlók közötti jogvitákba vagy bármilyen vásárló-eladó közötti tranzakcióba

-a felhasználó által feltöltött tartalmakat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni annak megfelelősségét, vagy jogszabályosságát

-nem helyezhetőek el szerzői- vagy jogi védelem alatt álló tartalmak, személyes adatok

-amennyiben a Felhasználó által az itthirdetek.hu oldalra feltöltött tartalomért harmadik fél (hatóság, bíróság) bármilyen jogi követeléssel áll elő (vagy Üzemeltető által megkövetelt intézkedés), ez esetben valamennyi költség a felhasználót terheli

A Felhasználó által közzétett tartalomért, vagy a tartalom által okozott mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben az elhelyezett ingyenes apróhirdetés ellentmond az Általános Felhasználási feltételekben megszabott szabályokkal, Üzemeltető bármikor indoklás nélkül törölheti a felhasználó hirdetéseit. (2001. évi CVIII. törvény).

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hirdetéseiben megadott adatok publikusak, bárki számára elérhetőek.

 

4. Jelszó-használat, biztonság

Az oldal használata:

-ingyenes regisztrációval

-regisztráció nélkül lehetséges.

Regisztráció alkalmával ,vagy a feltöltött hirdetés aktiválásáról az Üzemeltető emailben tájékoztatja a Felhasználót.

Regisztrációhoz emailcím és jelszó megadása szükséges. A Felhasználó által létrehozott felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával érheti el a felhasználó.

Az Üzemeltető a regisztrált Felhasználók nem publikus adatait a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli, azonban nem tehető felelőssé, ha rajta kívül álló okok miatt ezekhez harmadik személy jogosulatlanul hozzájut (pl. szerver feltörés,hacker-támadás).

A szolgáltatás használatából eredő közvetlen, vagy közvetett bárminemű kárért az Üzemeltető nem felel.

Az Üzemeltető nem tekint bele a Felhasználó leveleibe, személyes adataiba, egészen addig, míg erre törvény, jogszabály nem kötelezi, vagy érdekeinek védelme meg nem kívánja.

 

5. A hirdetés törlése

A Felhasználó bármikor törölheti , módosíthatja ingyenes apróhirdetéseit, a saját felhasználói fiókjába belépve.

 

6. Tiltott, jogellenes hirdetések kezelése

A felhasználó által feltöltött tartalmak eltávolításra kerülnek, amennyiben:

-olyan tartalom amely jogellenes, erkölcsöt sértő, uszító, trágár szavakat tartalmaz.

Az alábbi szolgáltatások termékek árusítása, hirdetése tilos:

- robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes anyag, robbanószer, veszélyes vegyi anyag

-kábítószer, tudatmódosító anyag

-alkohol, kivéve gyűjteménynek számító darabok

-hamisított, vagy lopott termék

- védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, ellátott termék vagy szolgáltatás, személyiségi joggal való visszaélés, vagy harmadik fél érdekeit sérti

- szerzői jogvédelem alatt álló termék másolatait

- robbanószer, pirotechnikai eszköz, fegyver, lőszer, részei, alkatrészei vagy alapanyagai

-emberi szövetek és szervek

Testi sértést okozható, fegyvernek használható, szúró vágó, vagy ütő eszköz (dobócsillag, a rugóskés szigonypuska, boxer, csúzli. elektromos sokkoló,gázspray, nem konyhai használatra minősülő kés vagy vágóeszköz);

-diploma, jogosítvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica,másra nem átruházható fizetési eszközök (bankkártya, hitelkártya,értékpapír, egyéb befektetési eszköz)

-vírus, kártevőt vagy trójai vírust tartalmazó program vagy szoftver

-személyes adatokat vagy címeket, emailcímeket tartalmazó listák, belépéshez használatos jelszavak, felhasználónevek

-tilos olyan hirdetést megjelentetni, amely az Üzemeltető gazdasági érdekeit, vagy hírnevét, szolgáltatásainak megítélést sértheti.

-tilos olyan termék meghirdetése, amellyel a meghirdetés pillanatában nem rendelkezik az eladó, ill. nem konkrét termék vagy szolgáltatás meghirdetése

-nem magyar nyelvű hirdetés közzététele, ill.olyan termék, amely magyarországon nem átvehető

-ugyanazon tartalmú hirdetés többszöri feladása

-egy hirdetésen belül több termék megadása, amelyek nem tartoznak ugyanabba a kategóriába

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat a fehasználó megszegi, az Üzemeltető jogosult a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, a feltötött tartalom törlésére.

Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, az Üzemeltető a felhasználó adatait az eljáró szerveknek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kiadhatja.

Az Üzemeltető a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felszólíthatja a felhasználót a kifogásolt tartalom korrigálására.

Az Üzemeltető a felhasználók magatartásáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben a felhasználó tevékenysége sérti az Általános hirdetési irányelveket

 

Akinek a jogait, szellemi termékeit, vagy személyiségi érdekeit sért az oldalon elhelyezett tartalom, felkérheti az Üzemeltetőt annak eltávolítására. a felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni.

 

7. A Üzemeltető felelőssége, szavatosság kizárása

Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás folyamatossága érdekében. Jogosult a felhasználókkal szembeni intézkedések végrehajtására (Felhasználási feltételek betartásának megkövetelése, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) a szolgáltatás megfelelő színvonalának és fejlesztésének érdekében.

Az üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonságban tartása céjjából. Nem felelős az Üzemeltető a felhasználó adatainak felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért. Az Üzemeltető tájékoztatja a felhasználót a regisztrációjának felfüggesztése, törlése esetén, minden esetben igyekszik a felhasználókkal történő együttműködésre, és az esetleges viták békés úton történő rendezésére.

Az Üzemeltető az oldal esetleges működése során fellépő szolgáltatás hibák, kiesések, zavarok, kimaradások, vagy szolgáltatás felfüggesztésért nem tehető felelőssé.

- a hirdetők kifogásaikkal, panaszaikkal, az Üzemeltetőhöz fordulhatnak, aki minden tőle telhetőt megtesz a felmerült problémák megoldása érdekében.

Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.

-a hirdető a hirdetés feladásával és az oldalra való regisztrációval hozzájárul, hogy az üzemeltető reklámot is tartalmazó hírlevelet, emailt küldjön számára.

 

 

 

 

 

2014 - 2015 © itthirdetek.hu